Storitve

Integracijske storitve

Integracijske storitve za optimizacijo poslovnih procesov

Integracijske storitve za optimizacijo poslovnih procesov podjetja OSI združujejo storitve svetovanja in zunanjega izvajanja. Podjetje OSI izvaja omenjene storitve skupaj z naročnikovo ekipo, kjer z medsebojnim sodelovanjem in reševanjem izzivov informacijske tehnologije želimo doseči najboljši izkoristek obstoječe tehnologije, novih zahtev in kombinacijo rešitev ponudnikov programske, strojne ter odprtokodne programske opreme.

Pri integracijskih storitvah podjetje OSI naročniku nudi celotno izvedbo z vključevanjem domačih in tujih zunanjih partnerjev na naslednjih področjih:

 • infrastruktura javnih ključev (PKI)

 • upravljanje identitet, pravic in revizijskih sledi

 • zagotavljanje skladnosti (ZVOP, ZEPEP, PCI, ISO/IEC 27001) pri upravljanju s podatki

 • napredni podatkovni centri

 • infrastrukturne storitve (podatkovne zbirke, aplikacijski strežniki in drugo)

 • optimizacija strojne in programske opreme ter stroška licenciranja

 • storitve podatkovnega centra v oblaku: Database As a Service, PaaS, IaaS

 • zaščita poslovno kritičnih informacij

 • revizija informacijske varnosti

 • lasten razvoj glede na specifične potrebe naročnika

 • namenska izobraževanja, oblikovana glede na specifične potrebe naročnika

Profesionalne storitve

Podjetje OSI z izvajanjem profesionalnih storitev svojim naročnikom pomaga pri pridobivanju maksimalne dodane vrednosti iz njihovih obstoječih investicij, kar vključuje:

 • svetovanje

 • analize

 • načrtovanje

 • postavitev in potrditev koncepta

 • izvedbo

Infrastrukturne storitve

Podjetje OSI svojim naročnikom ponuja infrastrukturne storitve, ki omogočajo optimizacijo delovanja in stroškov obstoječih gradnikov omrežja, podatkovnega centra in varnostne infrastrukture. 

Ključna področja infrastrukturnih storitev, ki jih izvaja podjetje OSI, so:

 • načrtovanje

 • svetovanje

 • integracija podatkovnih centrov

 • varna avtentikacija in avtorizacija

 • digitalna identiteta

 • zaščita podatkov s tehnologijami PKI

 • uvedba rešitev upravljanja identitet, pravic in revizijskih sledi

 • zaščita podatkov z mehanizmi digitalnega šifriranja, maskiranja in časovnega žigosanja na podlagi kriptografskih mehanizmov

 • tehnična zaščita kritičnih informacij na infrastrukturnem nivoju

 • virtualizacija naročnikovega podatkovnega centra

 • licenčna in performančna analiza ter posledična optimizacija strojne in programske opreme naročnikovih podatkovnih centrov

 • izgradnja in nadgradnja podatkovnega centra, ter 

 • uvedba in upravljanje nadzornih sistemov in sistemov centra za pomoč uporabnikom

Storitve uvedbe rešitev upravljanja identitet, pravic in revizijskih sledi

Podjetje OSI svojim naročnikom ponuja celostne rešitve na področju upravljanja identitet, pravic in revizijskih sledi:

 • analiza stanja digitalnih identitet in vzpostavitev upravljanja identitet za zagotavljanje enotne identitete v intranetu in WEB SSO za notranje in zunanje aplikacije

 • analiza pravic, načrtovanje ter izvedba ustrezne zaščite dostopov po principu “Minimalne pravice za popolno izvajanje delovnega procesa” (“Need to know principle”), s celotnim sistemom beleženja dostopov, ki je skladen z zakonodajo, državnimi in tehnološkimi predpisi

 • analiza in uvedba centralnega ponudnika identitet (Enterprise ID)

Storitve za zaščito podatkov

Podjetje OSI svojim naročnikom ponuja več vrst storitev za zaščito podatkov z mehanizmi digitalnega šifriranja, maskiranja in časovnega žigosanja na podlagi kriptografskih mehanizmov, in sicer:

 • analiza zahtev in izbira optimalne programske opreme

 • načrtovanje in izvedba infrastrukture

 • načrtovanje in izvedba rešitev za varovanje podatkov, kot sta digitalni podpis in časovni žig,

 • centralni avtentikacijski sistem, ki zajema:

  • svetovanje in vzpostavitev zaščite podatkov z varnimi avtentikacijskimi mehanizmi: digitalno potrdilo, enkratno geslo

  • analiza zahtev za zaščito proti odtekanju podatkov, vpeljava rešitev PKI in šifriranja dokumentov

Tehnična zaščita kritičnih informacij na infrastrukturnem nivoju

Podjetje OSI svojim naročnikom ponuja storitve tehnične zaščite njihovih kritičnih informacij na infrastrukturnem nivoju, in sicer:

 • načrtovanje in zagotavljanje skladnosti s predpisi in standardi s področja informacijske varnosti in varovanja podatkov (GDPR, ZVOP-2, ZInfV, ZKI, ZPPDFT-2, PCI, ISO/IEC 27001 ipd.)

 • analiza varnosti aplikativnih rešitev in načrtovanje višje stopnje zaščite z vključitvijo rešitev močnejše avtentikacije, enotne avtorizacije ter zaščite prometa proti aplikativnim in podatkovnim strežnikom

 • zaščita aplikativnih strežnikov s preprečevanjem izrabe pomanjkljivosti, kot so XSS, SQL injection ter prekoračenje pomnilnika in drugo

 • revizija varnosti infrastrukture, kot sta zunanji in notranji varnostni pregled

 • revizija varnosti naročnikovih aplikacij s statično analizo izvorne kode in dinamično analizo s pregledom aplikacije in z izvedbo vdornih testov

 • vpeljava sistema beleženja dostopa do podatkov na osnovi uporabniških identitet in beleženja dogodkov v centralni sistem

Oblačne storitve

Pri storitvah za oblak in v oblaku podjetje OSI svojim naročnikom omogoča varen in zvezen prehod na uporabo storitev v oblaku.

Podjetje OSI ponuja:

 • storitve analize prehoda v oblak

 • integracijo oblačnih storitev v obstoječi podatkovni center, in

 • selitev storitve v oblak, kjer je to smiselno

Področja, na katerih podjetje OSI izvaja oblačne storitve za svoje naročnike, so:

 • Database as a Service

 • Backup as a Service

 • IaaS

 • PaaS

 • selitev podatkov v oblak, in

 • integracija Cloud identitet z enterprise identitetami

Upravljane storitve

Z upravljanimi storitvami podjetje OSI izvaja zunanje storitve, ki naročniku omogočajo popolno in optimalno delovanje njegovega IT okolja. Podjetje OSI upravljane storitve izvaja na naslednjih področjih:

 • Zunanje vzdrževanje z ustreznim odzivnim časom (SLA)

 • Zunanje upravljanje naročnikove infrastrukture in storitev (SLA)

 • Zunanje izvajanje storitev po naročilu

© OSI 2023, vse pravice pridržane.

Made with ⚝ by Starfiniti d.o.o.