OSI nudi izvedbene in svetovalne storitve z visoko dodano vrednostjo na področjih:

  • informacijskih sistemov

  • sistemov elektronske identitete in elektronskih podpisov

  • sistemov informacijske varnosti

  • sistemske integracije

OSI Storitve

Podjetje OSI izvaja celostne storitve na področjih sistemske integracije, vzdrževanja in zunanjega izvajanja, razvoja informacijskih rešitev ter svetovanja na področju varnosti.

OSI Produkti

Podjetje OSI razvija lastne produkte, ki so plod dolgoletnih izkušenj z implementacijami doma in v tujini, ter podjetjem omogočajo lažjo in varnejšo uporabo elektronskih storitev.

OSI Rešitve

Podjetje OSI nudi celotno implementacijo lastnih rešitev in rešitev naših partnerjev, ki so prilagojene glede na specifične potrebe posamezne stranke.

NAŠI PARTNERJI

O PODJETJU

Glavne dejavnosti podjetja OSI so izvedbene in svetovalne storitve s področja informacijske tehnologije ter trženje rešitev poslovnih partnerjev, ki zajemajo naslednja področja delovanja:

  • razvoj in izdelava informacijskih rešitev

  • izvedba projektov in zunanje izvajanje storitev, kjer podjetje OSI nastopa kot zunanji izvajalec

  • prodaja IT rešitev, storitev in opreme

RAZVOJ PRODUKTOV

Pri razvoju produktov je podjetje OSI primarno usmerjeno v razvoj sistemov za upravljanje identitet in zavarovanje osebnih ter ostalih poslovnih podatkov, vzpostavitev in vzdrževanje sistemov infrastrukture javnih ključev za upravljanje digitalnih potrdil, svetovanje ter pomoč pri uporabi in integraciji digitalnih potrdil s sistemi naročnikovega okolja ter izdelave namenskih programskih rešitev.
Preberi več

SISTEMSKE STORITVE

Na področju sistemskih storitev je podjetje OSI usmerjeno v izvedbo storitev na področju podatkovnih skladišč, aplikativnih strežnikov, zaščite podatkov in zagotovitve varnosti in skladnosti pri rokovanju in upravljanju z varovanimi podatki.
Preberi več

STORITVE Z VISOKO DODANO VREDNOSTJO

Delovanje podjetja OSI je torej usmerjeno v storitve z visoko dodano vrednostjo, v okviru katerih se izvaja integracija znanj in izkušenj zaposlenih z lasnimi produkti ter s produkti vodilnih svetovnih izvajalcev, odprtokodnimi rešitvami in produkti lokalnih partnerjev. Podjetje OSI je z dolgoletnimi izkušnjami zaposlenih, usmeritvijo v projekte z visoko dodano vrednostjo ter obsežnim referenčnim seznamom uspešno izvedenih projektov eno vodilnih IT podjetij na slovenskem trgu.

STORITVE Z VISOKIMI VARNOSTNIMI ZAHTEVAMI

Podjetje OSI je imetnik certifikatov ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1 in ISO 9001. Zaradi izvajanja nalog za naročnike, ki upravljajo s tajnimi podatki, ima varnostno dovoljenje, da izpolnjuje pogoje za varno obravnavanje tajnih podatkov v skladu z zakonom o tajnih podatkih, njegovi zaposleni, ki izvajajo tovrstna naročila, pa so imetniki dovoljenj za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti “Tajno”.

Podjetje OSI je z dolgoletnimi izkušnjami zaposlenih, usmeritvijo v projekte z visoko dodano vrednostjo ter obsežnim referenčnim seznamom uspešno izvedenih projektov eno vodilnih IT podjetij na slovenskem trgu.

© OSI 2023, vse pravice pridržane.

Made with ⚝ by Starfiniti d.o.o.