Pravno obvestilo

Vsebina tega sporočila je namenjena naslovniku in lahko vsebuje zaupne informacije ali informacije, namenjene pooblaščenemu uporabniku. Če niste naslovnik tega sporočila, niste pooblaščeni, da ga kakorkoli uporabite. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj izbrišete iz vašega sistema. To sporočilo ne pomeni kakršnekoli ponudbe, predloga sporazuma ali sporazum, dokler ne postane sestavni del podpisane pogodbe. Sporočilo lahko vsebuje osebne poglede, ki niso nujno stališče družbe, razen če je to izrecno omenjeno. Kakršnakoli odgovornost za izgubo ali škodo, povzročeno z virusi, je izključena.

© OSI 2023, vse pravice pridržane.

Made with ⚝ by Starfiniti d.o.o.